Vybavení vozidel DPMB terminály pro odbavení cestujících prostřednictvím bezkontaktní bankovní karty

Zajištění elektronizace procesu odbavování cestujících ve veřejné dopravě je jedním ze strategických cílů DPMB. Na jeho naplnění DPMB úzce spolupracuje se Statutárním městem Brnem a od roku 2017 je v úspěšném provozu společný projekt zaměřený na elektronické odbavování cestujících využívajících předplatní jízdenky, které je možné přiřadit k jakékoliv bezkontaktní bankovní platební kartě sloužící následně jako identifikátor zaplaceného jízdného.

Jako další krok v elektronizaci odbavování cestujících bylo plánováno zavedení nákupu jednorázových jízdenek prostřednictvím bezkontaktních platebních karet, tedy možnost, která v systému IDS JMK chyběl.

Právě za účelem zajištění snadného, rychlého a jednoduchého nákupu základních druhů jednorázových jízdenek používaných v systému IDS JMK byl připraven projekt nákupu validátorů jednorázových jízdenek, které jsou umístěny ve všech vozidlech DPMB zajišťujících dopravu na základě závazku veřejné služby na území Brněnské metropolitní oblasti. Projekt tak přispívá k odstranění problému souvisejících s nákupem jednorázového jízdného v systému IDS JMK. Celý proces nákupu jízdného se po realizaci předkládaného projektu výrazným způsobem zjednodušil, přičemž není vyžadována žádná registrace ani skládání peněžních záloh. Projekt tak přispívá k vyšší atraktivitě veřejné dopravy odstraněním překážky, která může příležitostným cestujícím bránit při využívání systému veřejné dopravy. Odpadá tak nutnost předem zakoupit jízdenku a potřeba alespoň základní orientace v tarifu IDS JMK. Systém je nakonfigurovaný takovým způsobem, aby cestující platil vždy pro něj nejvýhodnější výši jízdného s ohledem na skutečně strávenou dobu v prostředcích veřejné dopravy.

V rámci projektu bylo do vozidel MHD pořízeno celkem 2.828 validátorů.
Celkové náklady projektu byly 65.035.720 Kč.
Z Integrovaného operačního programu byla dopravnímu podniku poskytnuta dotace ve výši 23. mil. Kč.