Výluka tramvají a autobusů na Tomkově náměstí

Plánovaná událost ?
zavřít
Co je Plánovaná událost?
od
do
přibližně
4
58
72
N94

Z důvodu pokračujících prací při výstavbě velkého městského okruhu je od soboty 1. července 2023 do ukončení této etapy prací (předpoklad do začátku roku 2024) na Tomkově náměstí zcela vyloučen průjezd z ulice Dukelské a zároveň z ulice Valchařské.

 

Image
tramvaj přeškrtnutá

 Tramvajová linka 4 je v provozu pouze v úseku Náměstí Míru – Tomkovo náměstí.

• Zastávka Tomkovo náměstí je přeložena ke křižovatce s ulicí Hálkovou.

• Pro cestu do Maloměřic doporučujeme využít tramvajové linky 2 a 3 do zastávky Stará osada, kde bude možný přestup na autobusové linky x45 a 75 (podrobnosti níže).

 

Image
autobus

 Náhradní dopravu zajišťuje autobusová linka x45 v trase (Židenice, nádraží –) Stará osada – Karlova – Maloměřický most Proškovo náměstí – Babická.

• Kromě linky x45 je možné využít také pravidelnou autobusovou linku 75. Pro cestu z Obřan a Maloměřic do centra města doporučujeme využít linky x45 a 75 do zastávky Stará osada s přestupem na tramvajové linky 2 a 3.

• Ve večerních hodinách pracovních dnů a v nepracovních dnech celodenně je linka x45 v zastávce Stará osada provozně propojena s linkou 58, tzn. autobusy linky x45 od Obřan pokračují jako linka 58 směr Líšeň, hřbitov a naopak.

 

Image
autobus přeškrtnutý

 Autobusová linka 58 je v souladu s informací uvedenou výše ve večerních hodinách pracovních dnů a v nepracovních dnech celodenně v provozu pouze v úseku Líšeň, hřbitov – Stará osada.

 

Image
autobus přeškrtnutý

 Autobusová linka 72 jede v úseku Merhautova – Maloměřický most v obou směrech přímo přes Tomkovo náměstí a ulicí Karlovou.

• Ve špičkách pracovních dnů jedou všechny spoje linky 72 až do Obřan (část spojů do smyčky Babická, část spojů až do zastávky Obřany, sídliště).

• Zastávku Tomkovo náměstí obsluhuje lnka 72 v obou směrech na zastávkách linek 44, 57 a 84.

• Na odklonové trase dále linka 72 v obou směrech obsluhuje zastávku Karlova.

• Zastávka Maloměřický most je v obou směrech obsluhována na zastávkách linky 75.

• Zastávka Cacovická není během výluky obsluhována.

 

Image
autobus přeškrtnutý

 Noční autobusová linka N94 jede již od zahájení provozu nočních linek v pátek 30. června večer v úseku Vozovna Husovice – Maloměřický most obousměrným odklonem ulicemi Vranovskou, Merhautovou, Provazníkovou a Karlovou.

• Zastávka Vozovna Husovice je v obou směrech obsluhována na zastávce směr Náměstí Republiky.

• Na odklonové trase dále linka N94 v obou směrech obsluhuje zastávky Venhudova (zastávky linky 5), Merhautova (zastávky linek 44, 57 a 84), Tomkovo náměstí (zastávky linek 44, 57 a 84) a Karlova (zastávky linky 75).

• Zastávka Maloměřický most je v obou směrech obsluhována na zastávkách linky 75.

• Zastávky Náměstí Republiky a Cacovická nejsou linkou N94 obsluhovány.

 

Image
soubor ke stažení

 Schéma dopravních opatření – ke stažení

 

Image
soubor ke stažení

 Jízdní řády dotčených linek jsou k dispozici v sekci Jízdní řády.