Výluka tramvají ve Starém Lískovci

Plánovaná událost ?
zavřít
Co je Plánovaná událost?
od
do
6
8
Z důvodu podbíjení tramvajové tratě bude ve dnech 3. a 4. prosince 2022 vždy od 8:45 do 18:45 omezen provoz tramvají ve Starém Lískovci.

Tramvajová linka 6 bude v provozu pouze v úseku Královo Pole, nádraží – Celní a dále pojede odklonem do smyčky Ústřední hřbitov.

Tramvajová linka 8 ve směru do Líšně pojede po své pravidelné trase.

Tramvajová linka 8 ve směru z Líšně bude od zastávky Hlavní nádraží odkloněna ulicemi Hybešovou a Vídeňskou do smyčky Ústřední hřbitov.
• Neobslouží tak zastávky v úseku Soukenická – Starý Lískovec, smyčka.
• Zastávku Nové sady obslouží na 1. koleji.

Náhradní dopravu zajistí jednosměrné tramvajové linky X a x8:

Linka X pojede v trase Celní – Krematorium – Běloruská – Švermova – Osová – Dunajská – Starý Lískovec, smyčka (pouze v uvedeném směru).
• Tramvaje na lince X pojedou mimořádně po levé koleji, všechny zastávky tedy budou obsluhovat v protisměru.

Linka x8 pojede v trase Nové sady – Soukenická – Křídlovická – Vojtova – Vsetínská (pouze v uvedeném směru).
• Tramvaje na lince x8 pojedou po standardní koleji, obslouží tedy pravidelné zastávky linky 8.

Pro cestu ze směru od České – Mendlova náměstí do Starého Lískovce je možné použít linky 5 a 6 s přestupem na linku X v zastávce Celní.

Pro cestu od Hlavního nádraží do Starého Lískovce je možné použít odkloněnou linku 8 s přestupem na linku X v zastávce Celní.

Pro cestu ze směru od Křídlovické – Vojtovy je možné použít linku x8 s přestupem na linku X v zastávce Vsetínská (s pěším přechodem k zastávce Celní).

Schéma dopravních opatření – ke stažení

Jízdní řády dotčených linek jsou k dispozici na našich webových stránkách v sekcích Jízdní řády linkové a Jízdní řády zastávkové.