Změna jízdního řádu linky 721335 od 11. 12. 2022

V rámci celostátního termínu změny jízdních řádů dojde od neděle 11. prosince 2022 k několika úpravám na lince 721335 Brno – Bystřice nad Pernštejnem – Lísek provozované DPMB, a.s.

Změny v jízdním řádu u linkového spoje

K jakým změnám dochází? 

  • Z důvodu nižšího využití budou zrušeny brzké ranní spoje v pracovních dnech, které dosud z Brna i z Bystřice nad Pernštejnem vyjížděly po 4. hodině ranní. V pracovních dnech tak bude linka v provozu v době cca 5:30 – 19:00 hod.
  • U ranních spojů v pracovních dnech navíc dochází k výraznějším úpravám časových poloh spojů, u ostatních spojů se časy odjezdů liší pouze minutově.
  • Většina spojů bude z Domanína prodloužena přes Bohuňov až do Lísku.
  • Mezi Nedvědicí a Bystřicí nad Pernštejnem bude sjednocena trasa všech spojů, a to přes Ujčov, Štěpánov nad Svratkou a Lesoňovice. Vybrané spoje linky tedy nebudou jezdit přes Býšovec a Věchnov.
  • Ve Štěpánově nad Svratkou budou autobusy nově zastavovat na zastávkách Náměstí a Závod rozcestí.
  • V Bystřici nad Pernštejnem bude trasa linky upravena tak, že autobusy pojedou okružně přes centrum města i obě sídliště. Do trasy se tak zařazují zastávky Sídliště II, Masarykovo náměstí, Gymnázium a Domanín, rozcestí. Autobusy naopak nebudou zajíždět na autobusové nádraží, náhradou je možné využít zastávku Masarykovo náměstí. Stejně tak již nebude obsluhována zastávka Sídliště I, autobusy zastaví na blízké zastávce Gymnázium.

Dále si dovolujeme upozornit, že o vánočních svátcích 24.12., 25.12. a 26. 12. 2022 nebude linka v provozu. V pracovních dnech od 27.12. do 30.12.2022 pak s ohledem na očekávanou sníženou poptávku cestujících pojede jen část spojů. Na Nový rok 1.1.2023 jedou všechny nedělní spoje bez omezení.

Nový jízdní řád (platnost od 11. 12. 2022)  Více informací o linkové dopravě

Další články

Rozloučení s trolejbusy 22Tr

Téměř 20 let vozily tyto kloubové nízkopodlažní trolejbusy cestující po Brně. Z původních osmi kusů zbývají poslední dva – 3603 a 3605. I ty čeká vyřazení...