|
 

Jízdné - výtah z ceníku IDS JMK

Platný v systému IDS JMK od 1. ledna 2017
Ceny jsou uvedeny v Kč včetně snížené sazby DPH.

Tabulky obsahují pouze část nabídky, úplný tarif je zde.
Smluvní přepravní podmínky platné od 1. ledna 2017 jsou zde.
Přehledný ceník jízdného platný od 1. ledna 2017 je zde.

 

Jednorázové jízdenky

 

Dopravní podnik města Brna, a.s. nabízí jednorázové jízdenky pro maximálně 5 tarifních zón (čl. III -Tarifní pravidla odst. 31 Tarifu IDS JMK). Širší sortiment je k dispozici v jízdenkových automatech a na pokladnách ČD.

 

Předplatní jízdenky nepřenosné - měsíční

 

Předplatní jízdenky nepřenosné - čtvrtletní

 

Předplatní jízdenky nepřenosné - roční

 

Předplatní jízdenky přenosné

 

Elektronické jízdenky SMS / SEJF

 

Zvláštní roční kupón

 

Ceny za výdej průkazek IDS JMK a žákovských průkazů

 

*2 Platnost jízdenky:

 1. v rámci kombinace jízdních dokladů jako doplatková jízdenka za jednu chybějící zónu;

 2. ve všech zónách pro cestu vlakem ve stejné nebo sousední zóně od zastávky (stanice) označení do vzdálenosti maximálně dvou zastávek (stanic) - za zastávku (stanici) je považována i zastávka (stanice), kterou daný vlak pouze projíždí; časová platnost jízdenky ve vlaku je omezena na 30 minut, přestup není možný.

 

*3 Ceny jízdenek pro dítě do 15 let (tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin), spoluzavazadlo nesplňující podmínky bezplatné přepravy a psa.

*4 Nepřestupní jízdenky pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P vydávané pouze v autobusech s provozním označením 100 a výše. Jízdenky v rámci své zónové a časové platnosti platí pouze ve spoji, ve kterém byly vydány.

*5 Ceny jízdenek pro osoby ve III. stupni invalidity a starobní důchodce do 70 let.

*6 Ceny jízdenek pro žáky a studenty ve věku od 15 do 26 let (tj.do dne, který předchází dni 26.narozenin).

*7 Ceny jízdenek pro žáky a studenty ve věku do 15 let (tj.do dne,který předchází dni 15.narozenin).

*9 V nepracovních dnech lze využít u přenosných jednodenních a přenosných ročních pro přepravu maximálně dvou osob starších 15 let a tří dětí do 15 let (tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin), u nepřenosných základních ročních pro přepravu držitele, další jedné osoby starší 15 let a tří dětí do 15 let.

 

BEZPLATNÁ PŘEPRAVA OSOB A VĚCÍ

Bezplatně se přepravují:

 1. děti do 6 let, (tj. do dne, který předchází dni 6. narozenin); mimo zóny 100, 101, 225, 235, 370, 571, 575, 675, 740, 800, 900 lze v doprovodu jednoho a téhož cestujícího bezplatně přepravovat maximálně dvě děti do 6 let;

 2. v zónách 100 a 101 děti do věku 10 let (tj. do dne, který předchází dni 10. narozenin), prokazují se průkazkou IDS JMK s bezplatným kupónem;

 3. v zónách 100 a 101 jeden doprovod dítěte do věku 3 let (tj. do dne, který předchází dni 3. narozenin). Věk dítěte se prokazuje průkazkou IDS JMK s bezplatným kupónem vydanou dopravcem.

 4. držitelé průkazu ZTP a držitelé průkazu ZTP/P v tramvajích, autobusech a trolejbusech v zónách 100, 101, 225, 235, 370, 571, 575, 675, 740, 800, 900, na lince 226 a na linkách s provozním označením 1 až 99 i mimo tyto zóny;

 5. průvodci držitele průkazu ZTP/P včetně asistenčního nebo vodicího psa, invalidního vozíku a dětského kočárku, pokud je držitelem průkazu ZTP/P dítě;

 6. v autobusech v zónách 225, 235, 370, 571, 675, 740, 900 osoby starší 70 let (tj. včetně dne 70. narozenin), prokazují se průkazkou IDS JMK;

 7. v autobusech v zóně 575 osoby starší 65 let (tj. včetně dne 65. narozenin), prokazují se čipovou kartou, průkazkou IDS JMK pro starobní důchodce nebo průkazkou IDS JMK pro osoby starší 70 let;

 8. v tramvaji a trolejbusu osoby vybavené pověřením ke kontrole v daném vozidle podle zákona o dráhách;

 9. v autobusu osoby vybavené pověřením ke kontrole v daném vozidle podle zákona o silniční dopravě;

 10. v autobusech v zóně 235 a na lince 226 Městská policie Blansko ve služebním stejnokroji;

 11. v autobusech v zóně 575 Policista ČR a Městská policie Břeclav ve služebním stejnokroji a osoby stanovené MÚ Břeclav;

 12. v tramvajích, trolejbusech a autobusech v zónách 100 a 101 držitelé zpáteční železniční jízdenky pro trasu Wien - Brno. Jízdenka platí pouze v den, kdy cestující zahájil cestu;

 13. v zónách 100 a 101 osoby starší 70 let (tj. včetně dne 70. narozenin), prokazují se průkazkou IDS JMK s bezplatným kupónem;

 14. v autobusech v zóně 900 děti do 10 let, (tj. do dne, který předchází dni 10. narozenin);

 15. v autobusech v zóně 900 jeden doprovod dítěte do věku 3 let (tj. do dne, který předchází dni 3. narozenin). Věk dítěte se prokazuje průkazkou IDS JMK;

 16. v autobusech v zóně 800 starobní důchodci a invalidní důchodci III. stupně bez věkového omezení, invalidní důchodci I. a II. stupně starší 50 let a nositelé zlatých plaket Prof. MUDr. Janského za uskutečněných 40 bezpříspěvkových odběrů krve; prokazují se čipovou kartou, průkazkou IDS JMK pro starobní důchodce nebo průkazkou IDS JMK pro osoby starší 70 let;

 17. cestující, ruční zavazadla a psi na autobusových linkách označených písmeny A, B, C, D, E, F, G a H;

 18. asistenční nebo vodicí psi ve výcviku označení reflexní vestou;

 19. členové Českého svazu bojovníků za svobodu ve věku nad 70 let se přepravují bezplatně ve všech linkách a zónách IDS JMK. Členové Českého svazu bojovníků za svobodu ve věku 60 až 70 let se přepravují bezplatně ve vlacích a dále ve všech linkách a zónách IDS JMK mimo zón 100, 101, 225, 235, 370, 571, 575, 675, 740, 800 a 900.