Distribuce dopravních informací a její průběh

V roce 2015 bylo v rámci Odboru přípravy provozu (tehdy Dopravního odboru) DPMB, a.s. zřízeno pracoviště Distribuce dopravních informací (DDI). Byť se jeho pracovníci velkou měrou podílejí v pisáreckém středisku na přípravě grafikonů, jízdních řádů, výlukových informací či příkazů k vypravení vozidel na zvláštní jízdy, samotné pracoviště DDI je umístěno v budově na Novobranské ulici v těsné blízkosti Operačního střediska řízení provozu. Informační operátoři se po sedm dní v týdnu střídají ve dvousměnném režimu, aby byli schopni kdykoliv v době provozu denních linek MHD připravit a zpřístupnit informaci o jakékoliv změně či mimořádné události.

informační síť

Síť městské hromadné dopravy v Brně je poměrně rozsáhlá, ve špičkách pracovních dnů je vypraveno více než 600 vozidel a o různé mimořádné události v podobě dopravních nehod či poruch tak není nouze. K tomu se připojují pravidelné změny jízdních řádů, objednaná posílení dopravy a především více než tři stovky výluk a provozních omezení ročně. Orientovat se ve všech těchto informacích je pro běžného cestujícího velmi obtížné a někdy až nemožné.

Hlavním úkolem informačních operátorů je proto informace o provozu hromadné dopravy připravit a ve srozumitelné a dostupné podobě zpřístupnit všem cestujícím, kteří o ně mají zájem. Díky přítomnosti informačního operátora mohou být informace především o mimořádných událostech obsahující obvykle i pokyny pro cestující, jak se mohou zachovat, aby dorazili do původně zamýšleného cíle svojí cestu a pokud možno včas, zobrazeny prakticky několik málo minut po té, co se o události dozvěděl dopravní dispečink. A zatímco samotní operátoři řízení provozu pracují na uvolnění dopravy a následném co nejrychlejším návratu vozidel do časů podle jízdního řádu, informační operátor má za hlavní povinnost vytvoření a odeslání informace cestujícímu, díky které pak může být vliv události na jeho cestu snížen na minimum.

Aby informace doputovaly k co nejširšímu spektru cestujících, ale zároveň aby co nejméně obtěžovali ty, kterých se v daný okamžik netýkají, využívají informační operátoři různé informační kanály. Každá mimořádná událost (a přiměřeně se to týká i plánovaných změn v dopravě) je vystavena na webových stránkách dopravního podniku dpmb.cz, kde je pro mimořádné události vyhrazena přehledně tříděná samostatná sekce dostupná přímo z titulní strany. Ve stejný okamžik je informace přístupná také uživatelům mobilní aplikace DPMBinfo.

Příznivci sociálních sítí se informace dozví přímo na facebookové stránce a twitterovém profilu dopravního podniku DPMB aktuálně. Operativní informace lze zobrazovat také na informačních panelech, případně displejích chytrých zastávek. Pro úplnost dodejme, že informace o plánovaných změnách jsou registrovaným uživatelům rozesílány i prostřednictvím e-mailové služby Newsletter. 

Jedním z impulsů pro vznik pracoviště Distribuce dopravních informací bylo zprovoznění informačních panelů na zastávkách. Aktuálně se jejich počet blíží dvěma stům a v budoucnu bude ještě narůstat. Informační operátor může panely nejen efektivně využít pro zobrazení různých informací cestujícím, ale především odpovídá za jejich bezchybný provoz. Dohlíží na konektivitu a aktivitu panelů a v případě zjištění závady nebo v případě jejího nahlášení cestujícím či řidičem zajišťuje ve spolupráci s dalšími podnikovými útvary co nejrychlejší nápravu.

Další články

Retro autobus na Dnu mobility

Na brněnském Dnu mobility nabídneme jedinečnou příležitost prozkoumat retro autobus Škoda 706 RTO známý jako „erťák“. Tato akce se koná v sobotu 16. září...