Historie a současnost lodní dopravy

Středisko Lodní doprava je sice nejmenší ze všech dopravních provozů brněnského dopravního podniku, ale to rozhodně nesnižuje jeho význam. Naopak - plavba lodí je oblíbenou kratochvílí Brňanů už od roku 1946 a tak kromě roku 2009, kdy byla přehrada vypuštěna kvůli čištění, lákaly naše lodě ke svezení už po 67 plavebních sezón.

Historie lodní dopravy v Brně

Myšlenka využití hladiny údolní přehrady na řece Svratce u Kníniček k provozu rekreační lodní dopravy měla své počátky již v třicátých letech, dříve než byla přehrada dokončena. Provoz lodní dopravy byl zahájen 5. května 1946 na trase Bystrc – Kozí horka – Sokolské koupaliště – Osada – Rokle – Obora – Zouvalka – hrad Veveří a zpět. V letech 1948 – 1949 byla plavební dráha postupně prodloužena na Mečkov a do Veverské Bitýšky.

Charakteristickým znakem provozu lodí na Brněnské přehradě je elektrický pohon. Tato skutečnost má značný ekologický význam, neboť je účinným opatřením proti znečišťování vodárenské nádrže pro Brno ropnými produkty a přispívá k čistotě ovzduší a snižování hlučnosti v rekreační oblasti města Brna.

Začátky provozovny lodní dopravy na přehradě byly velmi skromné. V prvním roce provozu se lodě ošetřovaly i stavěly prakticky pod širým nebem. V roce 1947 byl postaven dřevěný hangár s několika dalšími menšími dřevěnými objekty, který umožňoval alespoň část prací provádět pod střechou.

Po období počáteční konjunktury a pozvolného poklesu v šedesátých letech, se později poměry ustálily. Začalo se však výrazněji projevovat stárnutí lodního parku i provizorních dřevěných objektů provozovny. V roce 1978 bylo započato s celkovou rekonstrukcí provozovny a do roku 1985 byly vybudovány 2 zděné hangáry. V osmdesátých letech byly provedeny generální opravy a modernizace několika lodí. V roce 1995 byla postavena ocelová provozně-správní budova lodní dopravy. Stavba symbolizuje svým tvarem a barvou loď. Současný lodní park se skládá z menší jednopalubové lodi Brno a pěti větších dvoupalubových lodí Stuttgart, Dallas, Lipsko, Utrecht a Vídeň.

lodě

 

lodě

 
O brněnské lodní dopravě by bylo možné psát knihy, jedna velmi kvalitní, mapující podrobně historii od samého počátku, vyšla v roce 2006 u příležitosti kulatého výročí. My si ale připomeneme jen pár zajímavostí spíše ze zákulisí, do kterého se běžně cestující nedostanou, i když také zde je občas pořádán den otevřených dveří pro veřejnost.

Co se stane s loděmi každý večer?

Pokud jsou lodě v provozu, pak každý den večer po zakotvení v bystrckém přístavišti jsou napájecími kabely připojeny k nabíjecímu zařízení a proběhne dobíjení akumulátorových baterií, aby příští den mohla loď bez problémů zvládnout předepsanou trasu.

A co se stane na konci sezóny?

Po skončení plavební sezóny musí být lodě vytaženy z vody na souš. Naviják utáhne 75 tun. Následně musí být lodě pečlivě očištěny od přehradních nánosů, zejména pod čárou ponoru, pro další údržbu a nátěry. Z prostor pod dolní palubou lodi jsou vytaženy baterie a uloženy v baterkárně, kde jsou udržovány v provozuschopném stavu až do jara. Poslední loď stáhne ze všech zastávek po trase pontony a můstky a doveze je do bystrckého přístaviště.

K usnadnění manipulace s loděmi v areálu Lodní dopravy slouží kolejnice, navijáky, lana, kladky a speciální podvozky.

V hangáru probíhá pravidelná zimní údržba a pečlivá kontrola stavu lodí. Před blížící se sezónou dostanou lodě nový nátěr, opraví se i pontony a můstky. Do útrob lodí je samozřejmě nutno vrátit a upevnit baterie. Po provedení všech nezbytných prací jsou lodě několik dnů před zahájením sezóny spuštěny na vodu. Probíhá opětovný rozvoz pontonů a můstků na jednotlivé zastávky.

Při slavnostním zahájení sezóny musí být vše připraveno - včetně kapitánů v uniformách a lodníků v pruhovaných tričkách. Po dokonalé přípravě je pravidelný provoz už jen rutinní záležitostí.
 

Lodní interiér

 

 

Další články

Stavte se pro dopravácké dárky

Chcete udělat radost svým blízkým dopraváckým dárkem? Navštivte naši vánoční prodejní šalinu na náměstí Svobody. Drak 1844 zde bude přistaven v době...

Rozsvícení vánoční lípy

Smrk nebo borovici nemáme, zato máme lípu. A i letos ji ozdobíme a slavnostně rozsvítíme. Buďte u toho s námi. Současně si můžete prohlédnout naše...