Historie a současnost lodní dopravy

Středisko Lodní doprava je sice nejmenší ze všech dopravních provozů brněnského dopravního podniku, ale to rozhodně nesnižuje jeho význam. Naopak - plavba lodí je oblíbenou kratochvílí Brňanů už od roku 1946 a tak kromě roku 2009, kdy byla přehrada vypuštěna kvůli čištění, lákaly naše lodě ke svezení už po 67 plavebních sezón.

Historie lodní dopravy v Brně

Myšlenka využití hladiny údolní přehrady na řece Svratce u Kníniček k provozu rekreační lodní dopravy měla své počátky již v třicátých letech, dříve než byla přehrada dokončena. Provoz lodní dopravy byl zahájen 5. května 1946 na trase Bystrc – Kozí horka – Sokolské koupaliště – Osada – Rokle – Obora – Zouvalka – hrad Veveří a zpět. V letech 1948 – 1949 byla plavební dráha postupně prodloužena na Mečkov a do Veverské Bitýšky.

Charakteristickým znakem provozu lodí na Brněnské přehradě je elektrický pohon. Tato skutečnost má značný ekologický význam, neboť je účinným opatřením proti znečišťování vodárenské nádrže pro Brno ropnými produkty a přispívá k čistotě ovzduší a snižování hlučnosti v rekreační oblasti města Brna.

Začátky provozovny lodní dopravy na přehradě byly velmi skromné. V prvním roce provozu se lodě ošetřovaly i stavěly prakticky pod širým nebem. V roce 1947 byl postaven dřevěný hangár s několika dalšími menšími dřevěnými objekty, který umožňoval alespoň část prací provádět pod střechou.

Po období počáteční konjunktury a pozvolného poklesu v šedesátých letech, se později poměry ustálily. Začalo se však výrazněji projevovat stárnutí lodního parku i provizorních dřevěných objektů provozovny. V roce 1978 bylo započato s celkovou rekonstrukcí provozovny a do roku 1985 byly vybudovány 2 zděné hangáry. V osmdesátých letech byly provedeny generální opravy a modernizace několika lodí. V roce 1995 byla postavena ocelová provozně-správní budova lodní dopravy. Stavba symbolizuje svým tvarem a barvou loď. Současný lodní park se skládá z menší jednopalubové lodi Brno a pěti větších dvoupalubových lodí Stuttgart, Dallas, Lipsko, Utrecht a Vídeň.

lodě

 

lodě

 
O brněnské lodní dopravě by bylo možné psát knihy, jedna velmi kvalitní, mapující podrobně historii od samého počátku, vyšla v roce 2006 u příležitosti kulatého výročí. My si ale připomeneme jen pár zajímavostí spíše ze zákulisí, do kterého se běžně cestující nedostanou, i když také zde je občas pořádán den otevřených dveří pro veřejnost.

Co se stane s loděmi každý večer?

Pokud jsou lodě v provozu, pak každý den večer po zakotvení v bystrckém přístavišti jsou napájecími kabely připojeny k nabíjecímu zařízení a proběhne dobíjení akumulátorových baterií, aby příští den mohla loď bez problémů zvládnout předepsanou trasu.

A co se stane na konci sezóny?

Po skončení plavební sezóny musí být lodě vytaženy z vody na souš. Naviják utáhne 75 tun. Následně musí být lodě pečlivě očištěny od přehradních nánosů, zejména pod čárou ponoru, pro další údržbu a nátěry. Z prostor pod dolní palubou lodi jsou vytaženy baterie a uloženy v baterkárně, kde jsou udržovány v provozuschopném stavu až do jara. Poslední loď stáhne ze všech zastávek po trase pontony a můstky a doveze je do bystrckého přístaviště.

K usnadnění manipulace s loděmi v areálu Lodní dopravy slouží kolejnice, navijáky, lana, kladky a speciální podvozky.

V hangáru probíhá pravidelná zimní údržba a pečlivá kontrola stavu lodí. Před blížící se sezónou dostanou lodě nový nátěr, opraví se i pontony a můstky. Do útrob lodí je samozřejmě nutno vrátit a upevnit baterie. Po provedení všech nezbytných prací jsou lodě několik dnů před zahájením sezóny spuštěny na vodu. Probíhá opětovný rozvoz pontonů a můstků na jednotlivé zastávky.

Při slavnostním zahájení sezóny musí být vše připraveno - včetně kapitánů v uniformách a lodníků v pruhovaných tričkách. Po dokonalé přípravě je pravidelný provoz už jen rutinní záležitostí.
 

Lodní interiér

 

 

Další články