Jak vypadá operační středisko řízení provozu

Operační středisko řízení provozu (dopravní dispečink) sídlí v budově dopravního podniku na Novobranské ulici. V nepřetržitém provozu se zde střídají operátoři řízení provozu, jejichž úkolem je dohled nad provozem městské hromadné dopravy v Brně. Úzce spolupracují s energetickým dispečinkem DPMB i s dispečinkem Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje provozovaným společností KORDIS JMK, a.s.

Dispečink Dopravního podniku města Brna

 

Směnu dispečerů řízení provozu tvoří dvojice vedoucího a turnusového operátora, které se střídají ve dvanáctihodinových směnách sedm dnů v týdnu. V nočních hodinách jsou v řídicím středisku sami, přes den se dle předpokládané hustoty dopravy počet dispečerů zvyšuje o jednoho až dva radiooperátory a jednoho informačního operátora na přilehlém pracovišti Distribuce dopravních informací. Práci přímo v terénu současně zajišťuje jedna až čtyři pravidelné výjezdové osádky traťových dispečerů. V době zvláštních dopravních opatření jsou povolávány další mimořádné výjezdové osádky.

Hromadná doprava v Brně jezdí podle předem plánovaného stavu a operátoři i dispečeři zasahují pouze v případě odchylek od běžného provozu MHD, ať už plánovaných nebo nenadálých. To vyžaduje dokonalou znalost sítě a provozních poměrů MHD, veškeré aktuálně probíhající i plánované výluky či změny v dopravě a schopnost operativního rozhodování. Zároveň je práce operátorů závislá na kvalitních a rychle dostupných informacích, které jim poskytuje Řídicí informační systém RISII.

Aby jejich práce byla maximálně efektivní, mají operátoři přesně rozdělené úkoly:

  • Vedoucí operátor řízení provozu odpovídá v daný okamžik za provoz veškeré hromadné dopravy v Brně a je nejvyšším nadřízeným všech zaměstnanců výkonné dopravní služby. Podléhá přímo vedoucímu dispečinku, potažmo provoznímu řediteli. V rámci výkonu své služby zastřešuje veškeré administrativní úkony, komunikuje s osádkami traťových dispečerů a s externími subjekty včetně policie, hasičů a záchranné služby.
  • Hlavním úkolem turnusového operátora je zajištění a řízení dopravy a zajištění náhradní dopravy v případě mimořádných událostí. Dopravní dispečink má k dispozici tzv. záložní autobusy a tramvaje, které může během několika minut vyslat za vozidlo, jež mělo například nehodu či poruchu. Přes den jsou vozy i s řidiči rozmístěny na několika stanovištích v Brně (například u hlavní nádraží, na Mendlově náměstí nebo na Staré osadě) v nočních hodinách je jeden autobus odstaven u Hlavního nádraží. Řidiči záložních autobusů znají všechny linky nejen městské hromadné dopravy v Brně včetně tras náhradní dopravy za tramvaje, ale také vedení regionálních linek zajíždějících do Brna, za něž bývají občas vysláni. Pro zmírnění dopadů mimořádných událostí v dopravě na cestující může turnusový operátor použít ještě další nástroje dispečerského řízení.
  • V případě nepřítomnosti vedoucího operátora jej turnusový operátor zastupuje.
  • Radiooperátoři zajišťují komunikaci s jednotlivými vozidly městské hromadné dopravy, přijímají jednotlivé hovory od řidičů a naopak jim v souladu s informacemi od vedoucího operátora udílejí pokyny.
  • Informační operátor připravuje a zveřejňuje aktuální informace o provozu městské hromadné dopravy včetně mimořádných událostí a nepravidelností v provozu.

Další články

Náborové odpoledne v Pisárkách

Láká vás řízení, ale máte spoustu otázek? Přijďte na naše náborové odpoledne, které se uskuteční v úterý 18. dubna v 15:00 v Pisárkách. Seznámíme vás se...