header_zmeny_v_doprave

Změny v dopravě

Plánované události

Výluka autobusů v Soběšicích – denní omezení

Plánovaná událost ?
zavřít
Co je Plánovaná událost?
Události se schváleným termínem způsobující změny v dopravě. Například rekonstrukce přestupního uzlu.
43
Z důvodu pokračujících prací při výstavbě dešťové kanalizace a rekonstrukci vodovodu bude ve dnech 6., 7. a 8. prosince 2022 vždy od 9:00 do 12:00 zcela vyloučen provoz veškeré dopravy v ulici Útěchovské.

Linka 43 bude vždy po dobu výluky v provozu pouze v úseku Královo Pole, nádraží – Útěchovská.
• Zastávky Dohnalova, Na kovárně, Rozárka a Klarisky nebudou linkou 43 obsluhovány.

Souběžně zůstává v platnosti 2. etapa výluky autobusů v ulici Útěchovské, mimo dobu konání této výluky tedy zůstává v platnosti odklon ulicí Výzkumní a obsluha zastávek Dohnalova a Na kovárně ve směru do Soběšic v přeložených polohách (podrobnosti naleznete v samostatné informaci).

Schéma dopravních opatření – ke stažení
Méně informací Více informací

Dočasné přeložení zastávky U památníku

Plánovaná událost ?
zavřít
Co je Plánovaná událost?
Události se schváleným termínem způsobující změny v dopravě. Například rekonstrukce přestupního uzlu.
302
Z důvodu konání kulturně-společenské akce bude v sobotu 3. prosince 2022 od 13:00 do 21:00 linka 302 v Kníničkách odkloněna ulicí K Lesu.

Zastávka U památníku proto bude v obou směrech dočasně přeložena cca o 100 metrů k Bystrci.
Méně informací Více informací

Výluka tramvají ve Starém Lískovci

Plánovaná událost ?
zavřít
Co je Plánovaná událost?
Události se schváleným termínem způsobující změny v dopravě. Například rekonstrukce přestupního uzlu.
6
8
Z důvodu podbíjení tramvajové tratě bude ve dnech 3. a 4. prosince 2022 vždy od 8:45 do 18:45 omezen provoz tramvají ve Starém Lískovci.

Tramvajová linka 6 bude v provozu pouze v úseku Královo Pole, nádraží – Celní a dále pojede odklonem do smyčky Ústřední hřbitov.

Tramvajová linka 8 ve směru do Líšně pojede po své pravidelné trase.

Tramvajová linka 8 ve směru z Líšně bude od zastávky Hlavní nádraží odkloněna ulicemi Hybešovou a Vídeňskou do smyčky Ústřední hřbitov.
• Neobslouží tak zastávky v úseku Soukenická – Starý Lískovec, smyčka.
• Zastávku Nové sady obslouží na 1. koleji.

Náhradní dopravu zajistí jednosměrné tramvajové linky X a x8:

Linka X pojede v trase Celní – Krematorium – Běloruská – Švermova – Osová – Dunajská – Starý Lískovec, smyčka (pouze v uvedeném směru).
• Tramvaje na lince X pojedou mimořádně po levé koleji, všechny zastávky tedy budou obsluhovat v protisměru.

Linka x8 pojede v trase Nové sady – Soukenická – Křídlovická – Vojtova – Vsetínská (pouze v uvedeném směru).
• Tramvaje na lince x8 pojedou po standardní koleji, obslouží tedy pravidelné zastávky linky 8.

Pro cestu ze směru od České – Mendlova náměstí do Starého Lískovce je možné použít linky 5 a 6 s přestupem na linku X v zastávce Celní.

Pro cestu od Hlavního nádraží do Starého Lískovce je možné použít odkloněnou linku 8 s přestupem na linku X v zastávce Celní.

Pro cestu ze směru od Křídlovické – Vojtovy je možné použít linku x8 s přestupem na linku X v zastávce Vsetínská (s pěším přechodem k zastávce Celní).

Schéma dopravních opatření – ke stažení

Jízdní řády dotčených linek jsou k dispozici na našich webových stránkách v sekcích Jízdní řády linkové a Jízdní řády zastávkové.
Méně informací Více informací

Rekonstrukce Mendlova náměstí – stav od 1. 12. 2022

Plánovaná událost ?
zavřít
Co je Plánovaná událost?
Události se schváleným termínem způsobující změny v dopravě. Například rekonstrukce přestupního uzlu.
přibližně
25
26
37
52
84
N97
N98
405
406
V rámci postupující rekonstrukce Mendlova náměstí budou zprovozněna nová nástupiště trolejbusových a autobusových linek ve směru do Pisárek. Od čtvrtka 1. prosince 2022 (pro noční linky již od středy 30. listopadu 2022 večer) dojde proto ke změně některých zastávek.

Linky 25, 26, 84 a N98 ve směru do Pisárek budou nově obsluhovat pravé nástupiště v prostoru nového terminálu (čelem k ulici Hlinky). Stejnou zastávku budou obsluhovat také trolejbusy linky 35 pro výstup.

Linky 37, 52 a N97 ve směru do Pisárek budou nově obsluhovat levé nástupiště v prostoru nového terminálu (čelem k ulici Hlinky).

Linky 25, 26, 35 a N97 směr Tvrdého / Nemocnice u svaté Anny budou prozatím i nadále obsluhovat zastávku v ulici Veletržní.

Linky 44 a N98 směr Poříčí / Václavská zastavují již v definitivní poloze na konci ulice Veletržní (před prodejnou Albert).

Výstupní zastávka pro linky 37, 52, 405 a 406 bude prozatím i nadále umístěna v ulici Veletržní.

Regionální autobusové linky 405 a 406 budou pro nástup prozatím zastavovat na zastávce u pivovarské restaurace (dřívější zastávka linky 84).

Schéma dopravních opatření – ke stažení

Schéma přestupního uzlu Mendlovo náměstí – ke stažení
Méně informací Více informací

Vánoční tramvaj

Plánovaná událost ?
zavřít
Co je Plánovaná událost?
Události se schváleným termínem způsobující změny v dopravě. Například rekonstrukce přestupního uzlu.
Aktualizováno:
X
Od soboty 26. listopadu 2022 do pátku 23. prosince 2022 bude v provozu tradiční Vánoční tramvaj:

• v pracovních dnech vždy od 16:15 do 20:15
• v nepracovních dnech vždy od 10:45 do 20:15

Tramvaj pojede v intervalu 15 minut po okružní trase centrem města: Náměstí Svobody – Česká – Malinovského náměstí – Hlavní nádraží (1. kolej) – Hlavní nádraží (nástupiště 8) – Zelný trh – Náměstí Svobody.

Ve Vánoční tramvaji platí běžný tarif IDS JMK.

Schéma trasy a jízdní řád – ke stažení
Méně informací Více informací

Výluka tramvají na náměstí Svobody

Plánovaná událost ?
zavřít
Co je Plánovaná událost?
Události se schváleným termínem způsobující změny v dopravě. Například rekonstrukce přestupního uzlu.
4
9
Z důvodu konání vánočních trhů je od pátku 25. listopadu 2022 do pátku 23. prosince 2022 vyloučen provoz tramvají přes náměstí Svobody:

• v pracovních dnech vždy od 16:00 do 20:30
• v nepracovních dnech vždy od 10:30 do 20:30

Tramvajová linka 4 jede v úseku Komenského náměstí – Hlavní nádraží obousměrným odklonem ulicí Husovou.
• Vynechává tak zastávky Česká, Náměstí Svobody a Zelný trh.
• Na odklonové trase zastavuje na zastávkách Šilingrovo náměstí a Nové sady.

Tramvajová linka 9 jede v úseku Moravské náměstí – Hlavní nádraží obousměrným odklonem ulicí Rooseveltovou.
• Vynechává tak zastávky Česká, Náměstí Svobody a Zelný trh.
• Na odklonové trase zastavuje na zastávce Malinovského náměstí.
• Zastávka Hlavní nádraží je přeložena na 5./6. kolej (zastávky pod hotelem Grand).

Přes náměstí Svobody vždy v uvedené době projíždí Vánoční tramvaj, podrobnosti budou uvedeny v samostatné informaci.

Schéma dopravních opatření – ke stažení

Jízdní řády dotčených linek jsou k dispozici na našich webových stránkách v sekcích Jízdní řády linkové a Jízdní řády zastávkové.
Méně informací Více informací

Jednosměrná výluka autobusů v ulici Kulkově

Plánovaná událost ?
zavřít
Co je Plánovaná událost?
Události se schváleným termínem způsobující změny v dopravě. Například rekonstrukce přestupního uzlu.
přibližně
64
Z důvodu postupu prací při výstavbě velkého městského okruhu je od pondělí 21. listopadu 2022 do ukončení této etapy prací (předpoklad do úterý 20. prosince 2022) omezen provoz v ulici Kulkově.

Autobusová linka 64 ve směru na Červený písek jede v úseku Stará osada – Podsednická odklonem ulicemi Svatoplukovou a Podsednickou.
• Neobsluhuje tak zastávku Údolíček, náhradou obsluhuje zastávku Židenice, kasárna.
• Ve směru na Starou osadu jede linka 64 po své pravidelné trase přes zastávku Údolíček.

Schéma dopravních opatření – ke stažení
Méně informací Více informací

Rekonstrukce terminálu Kuřim, železniční stanice – aktualizace od 15. 11. 2022

Plánovaná událost ?
zavřít
Co je Plánovaná událost?
Události se schváleným termínem způsobující změny v dopravě. Například rekonstrukce přestupního uzlu.
přibližně
71
N91
152
162
302
310
311
312
313
V souvislosti s postupující rekonstrukcí přestupního terminálu a kanalizace došlo od 21:00 v úterý 15. listopadu 2022 k další změně organizace dopravy a polohy zastávek v terminálu Kuřim, železniční stanice.

Zastávku v ulici Nádražní (první označník od nádražní budovy, v místě bývalého nástupiště č. 2) obsluhují linky:
• 311 a 312 směr Kuřim, zámek
• všechny autobusové linky pro výstup

Zastávku v ulici Nádražní (druhý označník od nádražní budovy) obsluhují linky:
• 71 a 310 směr Kuřim, sokolovna
• 302, 310, 311 a 312 směr Kuřim, kulturní dům

Zastávku v ulici Nádražní (třetí označník od nádražní budovy, před křižovatkou s ulicí Zahradní) obsluhují linky:
• 302 směr Kuřim, sokolovna
• 152, 162 a 313 směr Kuřim, kulturní dům

Zastávky v ulici Tyršově u křižovatky s ulicí Nádražní obsluhuje i nadále linka:
• N91 v obou směrech

Informace o omezení jsou k dispozici také na www.idsjmk.cz.
Méně informací Více informací

Omezení nočních autobusů na Tomkově náměstí

Plánovaná událost ?
zavřít
Co je Plánovaná událost?
Události se schváleným termínem způsobující změny v dopravě. Například rekonstrukce přestupního uzlu.
přibližně
N94
Z důvodu postupujících stavebních prací není od zahájení provozu nočních linek v úterý 25. října 2022 večer do ukončení této etapy prací (předpoklad do poloviny února 2023) možné odbočení z ulice Provazníkovy vlevo do ulice Dukelské.

Noční autobusová linky N94 proto ve směru do centra jede v úseku Maloměřický most – Tomkovo náměstí odklonem přímo ulicí Valchařskou.
• Vynechává tak zastávku Karlova.
• Zastávka Maloměřický most je přeložena k zastávce linky 4.
• Ve směru do Obřan jede linka N94 po své trase přes zastávku Karlova.

Schéma dopravních opatření – ke stažení
Méně informací Více informací

Dočasné přeložení zastávky Loosova

Plánovaná událost ?
zavřít
Co je Plánovaná událost?
Události se schváleným termínem způsobující změny v dopravě. Například rekonstrukce přestupního uzlu.
přibližně
57
81
š86
N92
Z důvodu opravy povrchu komunikace je od 8:00 v úterý 18. října 2022 do ukončení prací (předpoklad do konce roku 2022) zastávka Loosova pro linky 57, 81, š86 a N92 ve směru na Haškovu přeložena cca o 120 metrů vpřed (k čerpací stanici).
Méně informací Více informací

Výluka autobusů v Soběšicích – 2. etapa

Plánovaná událost ?
zavřít
Co je Plánovaná událost?
Události se schváleným termínem způsobující změny v dopravě. Například rekonstrukce přestupního uzlu.
43
N93
Z důvodu výstavby dešťové kanalizace a rekonstrukce vodovodu je vyloučen provoz v části ulice Útěchovské v Soběšicích. V rámci druhé etapy uzavírky je od zahájení provozu nočních linek ve středu 12. října 2022 večer opět možný průjezd autobusů v úseku Dohnalova – Klarisky s odklonem ulicemi Klokočí a Výzkumní.

Linka 43 jede od čtvrtka 13. října 2022 opět v celé trase Královo Pole, nádraží – Klarisky.

Linka N93 jede od noci 12./13. října 2022 opět po své trase přes zastávku Kociánka.

Zastávka Dohnalova ve směru z centra je přeložena cca o 200 metrů zpět za křižovatku s ulicí Růženec.

Zastávka Na kovárně ve směru z centra je přeložena do ulice Na kovárně za křižovatku s ulicí Útěchovskou.

Ve směru do centra jsou obě zastávky obsluhovány v pravidelných polohách.

Schéma dopravních opatření – ke stažení
Méně informací Více informací

Dočasné přeložení zastávky Podsednická

Plánovaná událost ?
zavřít
Co je Plánovaná událost?
Události se schváleným termínem způsobující změny v dopravě. Například rekonstrukce přestupního uzlu.
Aktualizováno:
přibližně
64
Z důvodu stavebního záboru části komunikace je od 7:00 v úterý 26. července 2022 přeložena zastávka Podsednická pro linku 64 v obou směrech:

AKTUALIZACE: Od 17:30 ve čtvrtek 17. listopadu 2022 je zastávka směr Červený písek přeložena cca o 180 metrů vpřed oproti původní poloze.

• směr Červený písek cca o 110 metrů vzad (k autoservisu Honda) cca o 180 metrů vpřed
• směr Stará osada cca o 110 metrů vzad
Méně informací Více informací

Výstavba VMO Tomkovo náměstí – 2. etapa

Plánovaná událost ?
zavřít
Co je Plánovaná událost?
Události se schváleným termínem způsobující změny v dopravě. Například rekonstrukce přestupního uzlu.
přibližně
25
26
27
53
57
72
81
Z důvodu výstavby další části velkého městského okruhu je od soboty 30. dubna 2022 po dobu přibližně dvou let přerušen provoz trolejbusů mezi Tomkovým náměstím a Starou osadou. V rámci druhé etapy jsou od středy 1. června 2022 trolejbusové linky 25 a 26 odkloněny od zastávky Provazníkova do zastávky Štefánikova čtvrť. Ostatní opatření zůstávají beze změn.

Trolejbusové linky 25 a 26 jsou v provozu pouze v úseku Osová / Kamenný vrch – Provazníkova a dále jedou odklonem do zastávky Štefánikova čtvrť.

Pro obsluhu Vinohrad a Líšně je zavedena trolejbusová linka 27 v trase Stará osada – Pálavské náměstí – Novolíšeňská – Jírova.

Autobusová linka 53 je ve špičkách pracovních dnů intervalově omezena a spoje dříve vedené do Štefánikovy čtvrti jedou pouze do zastávky Halasovo náměstí.
• Provoz linky 53 je doplněn nově zavedenou autobusovou linkou 72.

Autobusová linka 57 je z Merhautovy prodloužena po trase linek 25 a 26 přes Tomkovo náměstí na Pálavské náměstí.
• Ruší se vedení vybraných spojů do Obřan (náhradou je nově zavedená autobusová linka 72).
• Autobusy linky 57 nezajíždějí na Starou osadu. Pro cestu mezi Tomkovým náměstím a Starou osadou je možné využít autobusové linky 44 a 84.

Ve špičkách pracovních dnů je v provozu autobusová linka 72 v trase Technologický park – Záhřebská – Královo Pole, nádraží – Halasovo náměstí – Štefánikova čtvrť – Tomkovo náměstí – Obřany, sídliště.
• V úseku Technologický park – Štefánikova čtvrť nahrazuje linka 72 část spojů linky 53.
• V úseku Tomkovo náměstí – Obřany, sídliště nahrazuje linka 72 provoz odkloněných spojů linky 57.

Autobusová linka 81 je v provozu pouze v úseku Česká – Haškova.
• V úseku Haškova – Štefánikova čtvrť je možné použít autobusovou linku 46.

Přestup mezi linkami 25, 26, 44, 57, 72 a 84 je možný v zastávce Štefánikova čtvrť.

Schéma dopravních opatření – ke stažení

Informační leták – ke stažení
Méně informací Více informací

Výluka autobusů v ulici Šámalově

Plánovaná událost ?
zavřít
Co je Plánovaná událost?
Události se schváleným termínem způsobující změny v dopravě. Například rekonstrukce přestupního uzlu.
Aktualizováno:
64
82
Z důvodu rekonstrukce železničního mostu je od pondělí 7. března 2022 do ukončení prací (předpoklad do 20. prosince 2022) uzavřena část ulice Šámalovy.

Linka 64 jede v úseku Stará osada – Geislerova odklonem ulicemi Gajdošova, Táborská, Dulánek/Klíny, Jílkova, Šámalova a Geislerova.
• Vynechává tak zastávky Kuldova a Tomáškova.
• Na odklonové trase obsluhuje zastávky Gajdošova, Otakara Ševčíka, Mošnova (směr Chrlice) / Buzkova (směr Červený písek), Jílkova a Uzavřená.
• Zastávka Uzavřená je v obou směrech přeložena za křižovatku Jílkova × Šámalova.
• Zastávka Geislerova je v obou směrech přeložena za křižovatku Geislerova × Táborská.

Linka 82 jede v úseku Vojenská nemocnice – Juliánov odklonem ulicemi Bubeníčkova a Gajdošova.
• Vynechává tak zastávky Tomáškova, Uzavřená a Geislerova.
• Na odklonové trase obsluhuje zastávky Kuldova a Stará osada (směr Česká nástupiště 9, směr Pálavské náměstí nástupiště 8).

Schéma dopravních opatření – ke stažení

Jízdní řády dotčených linek jsou k dispozici na našich webových stránkách v sekcích Jízdní řády linkové a Jízdní řády zastávkové.
Méně informací Více informací

Dočasné přeložení zastávky Královo Pole, nádraží

Plánovaná událost ?
zavřít
Co je Plánovaná událost?
Události se schváleným termínem způsobující změny v dopravě. Například rekonstrukce přestupního uzlu.
43
Z provozních důvodů zůstává i po ukončení stavebních prací přeložena zastávka Královo Pole, nádraží pro linku 43.

Linka 43 obsluhuje pro nástup zastávku linek 30, 41, 42, 70 a 71.

 Linky 233 a xS2K obsluhují opět zastávku pod mostem.

 Schéma dopravních opatření – ke stažení
Méně informací Více informací

Výstavba VMO Žabovřeská

Plánovaná událost ?
zavřít
Co je Plánovaná událost?
Události se schváleným termínem způsobující změny v dopravě. Například rekonstrukce přestupního uzlu.
přibližně
1
3
10
11
44
84
Z důvodu výstavby další části velkého městského okruhu je od soboty 9. ledna 2021 po dobu cca 2 let přerušen provoz tramvají v úseku Pisárky – Bráfova.

Linka 1 je v provozu pouze v úseku Řečkovice – Pisárky.
• Zastávka Pisárky je přeložena do smyčky tramvají ke vjezdu do vozovny.
• Část spojů ve směru do centra je výchozí ze zastávky Lipová.

Linka 3 je v provozu beze změny trasy, byla ale posílena zkrácením intervalu a po celý den je v provozu v celé trase Stará osada – Rakovecká.

Linka 10 jede v trase (Stránská skála - smyčka –) Geislerova – Hlavní nádraží (5./6. kolej) – Malinovského náměstí – Česká – Konečného náměstí – Vozovna Komín – Ečerova.
• Zajišťuje tak náhradní dopravu z centra města do Bystrce.
• V úseku Geislerova – Stránská skála - smyčka jedou pouze některé spoje.
• Ve špičkách pracovních dnů byl náhradou za linku 10, která již nejede v úseku Hlavní nádraží – Švermova, zkrácen interval na lince 8.

Linka 11 je v provozu denně a jede v trase Bráfova – Vozovna Komín – Komín, smyčka.
• Zajišťuje tak spojení zastávek Bráfova a Stránského s přestupním uzlem Vozovna Komín.
• Zastávky Bráfova a Stránského jsou v obou směrech obsluhovány na nástupištích pro směr do Bystrce.
• Zastávka Komín, smyčka je obsluhována pouze pro nástup.

Náhradní dopravu v úseku Mendlovo náměstí – Pisárky – Vozovna Komín zajišťují pravidelné autobusové linky 44 a 84.
• Obě linky jsou v uvedeném úseku podle aktuální potřeby operativně posilovány vkládáním spojů nad rámec běžného jízdního řádu.

Změny zastávek:

Pisárky – zastávka tramvají pod mostem je v obou směrech bez obsluhy, linka 1 pro výstup i nástup obsluhuje zastávku ve smyčce před vjezdem do vozovny
Bráfova, Stránského – obsluhovány pouze linkou 11, která v obou směrech zastavují na zastávkách pro směr do Bystrce

Schéma dopravních opatření – ke stažení

Informační leták – ke stažení
Méně informací Více informací

Čekání na příjezd ZZS - Zastávka Bohunická

Mimořádná událost ?
zavřít
Co je Mimořádná událost?
Takto označené uvidíte všechny neplánované výluky, zpoždění a další změny v dopravě vzniklé nahodile.
2
Zdržení
19
Od zastávky Nové sady je řazeno záložní vozidlo.

Porucha vozidla - Zastávka Zoologická zahrada

Mimořádná událost ?
zavřít
Co je Mimořádná událost?
Takto označené uvidíte všechny neplánované výluky, zpoždění a další změny v dopravě vzniklé nahodile.
3
10
Zdržení
6

Dopravní nehoda - Zastávka Rybkova

Mimořádná událost ?
zavřít
Co je Mimořádná událost?
Takto označené uvidíte všechny neplánované výluky, zpoždění a další změny v dopravě vzniklé nahodile.
3
10
Zdržení
10
Od zastávky Česká je řazeno záložní vozidlo.

Neprůjezdná trať - Ulice Jedovnická

Mimořádná událost ?
zavřít
Co je Mimořádná událost?
Takto označené uvidíte všechny neplánované výluky, zpoždění a další změny v dopravě vzniklé nahodile.
55
Zdržení
13

Rekonstrukce mostu Otakara Ševčíka – ODLOŽENO

Předpokládaná událost ?
zavřít
Co je Předpokládaná událost?
Událost, u které ještě nemáme stoprocentně potvrzený finální termín.
Aktualizováno:
44
84
N89
AKTUALIZACE 22. 11. 2022: Termín uzavírky byl odložen na leden 2023, linky 44, 84 a N89 tedy prozatím pojedou po svých pravidelných trasách.

Z důvodu rekonstrukce mostu bude pravděpodobně od středy 30. listopadu 2022 po dobu přibližně jednoho roku omezen provoz v křižovatce Otakara Ševčíka × Ostravská. Výluka se dotkne linek 44, 84 a N89.

Podrobné informace o výluce budou v případě její realizace zveřejněny v týdnu před jejím zahájením na webu dpmb.cz a rozesílány registrovaným uživatelům na jejich e-mailové adresy prostřednictvím služby Newsletter.
Méně informací Více informací

Dopravní nehoda - Zastávka Malečkova

Mimořádná událost ?
zavřít
Co je Mimořádná událost?
Takto označené uvidíte všechny neplánované výluky, zpoždění a další změny v dopravě vzniklé nahodile.
78
Zdržení
15
Použijte prosím následující spoj. Po trase bude řazen záložní autobus.

Nepravidelnost provozu - Židenice

Mimořádná událost ?
zavřít
Co je Mimořádná událost?
Takto označené uvidíte všechny neplánované výluky, zpoždění a další změny v dopravě vzniklé nahodile.
27
44
57
64
75
E75
84
Zdržení
10-20

Porucha vozidla - Zastávka Konečného náměstí

Mimořádná událost ?
zavřít
Co je Mimořádná událost?
Takto označené uvidíte všechny neplánované výluky, zpoždění a další změny v dopravě vzniklé nahodile.
3
10
12
Zdržení
4

Porucha vozidla - Zastávka Mifkova

Mimořádná událost ?
zavřít
Co je Mimořádná událost?
Takto označené uvidíte všechny neplánované výluky, zpoždění a další změny v dopravě vzniklé nahodile.
8
Zdržení
6
Použijte prosím následující spoj. Od zastávky Geislerova je řazeno záložní vozidlo.

Porucha vozidla - Zastávka Psychiatrická nemocnice

Mimořádná událost ?
zavřít
Co je Mimořádná událost?
Takto označené uvidíte všechny neplánované výluky, zpoždění a další změny v dopravě vzniklé nahodile.
49
Zdržení
20
Použijte prosím následující spoj, případně linku 47.